A TÜKRÖT TARTÓ SZÍNKOMBINÁCIÓS VÁLASZTÁSOK ÉS AZ INTUÍCIÓK SZÉPSÉGE

5_Dr Maglics Szilvia_Szilvia_Muveszet Maskent Intuiciok Lelek Festeszet

 

 

A  T Ü K R Ö T  T A R T Ó  S Z Í N K O M B I N Á C I Ó S

 

V Á L A S Z T Á S O K  É S  A Z  I N T U Í C I Ó K  S Z É P S É G E

 

 

      A számtalan, szép esettanulmányból alább leírtakkal a tükröt tartó színkombinációs választások és az intuíciók szépségének általános hangsúlyozása a cél.

 

Az egyes színeknek számtalan jelentése van, a színkombinációknak szintén. Ezekből mindenkire más és más lehet aktuálisan igaz az élethelyzet adott pillanatában. Ugyanaz a színkombináció vagy ugyanaz a négyes színkombinációs sor nem pontosan ugyanazt jelenti a választóknál. Vagyis, egy választott színkombináció vagy egy választott négyes színkombinációs sor mindig a választót és a lelke kisugárzását tükrözi. És ezt nagyon szépen lehet látni és érezni.

 

“Merj álmodni, mert az álmok álmodói meglátják a holnapot.

Merj kívánni, mert a kívánság a remény forrása, s a remény éltet bennünket.

Merj nyúlni olyan dolgokért, amit senki más nem lát.

Ne félj olyat látni, amit senki más nem lát.

Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel …

Mások is ezekben fognak hinni.

Higgy a csodában, mert teli van vele az élet.

De ami a legfontosabb, hogy higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik

A Csoda, a Remény, a Szeretet és a Holnap Álmai.” Ron Cristian

 

 

MŰVÉSZET MÁSKÉNT

KÉRDEZTEK, RÁNÉZTEM, FELELTEM

 

Kedves ……!

 

Hajszál választ el valamitől. Valami olyantól, ami már ott van, mint a Lény körül az aurája. A hajszál pedig az, hogy nem mered kimondani Magadnak sem és még egészen nem is vagy tudatában annak, amit szeretnél magadévá tenni. Az a hajszál és ami ebben a pillanatban a tudatos felszíneden van, az nem áll teljes harmóniában azzal, ami már tudat alatt egyértelműen körülleng. Az a valami nagyon jó dolog. Olyan, mintha egy csilingelő gyöngyfüggöny mögött állnál, figyelsz, de a mozdulat még hiányzik, hogy szétnyisd és a Tiéd legyen az, ami tudat alatt már a Tiéd.

 

Ez az adott színkombinációs sorról az intuícióm:

 

Szilvia

 

 

Valaki, aki nagyon vágyik valami szép, tiszta, finom, őszinte szeretet viszonzására. Úgy érzi – és ez valójában így is van -, már mindent megtett a szeretet kifejezésére, már csak vergődik az arany kalitkájában és várja, hogy viszonzásra találjon a kisugárzott szeretetenergiája. Hol szomorú, hol megnyugvó. A kulcs az egészhez, ahhoz, hogy megtörténjen hamarosan a sorsfordító változás, ahhoz, hogy viszont megkapja az égi ajándékot, a kalitka kulcsát kell valahogy másképp betenni a zárba. Hajszálnyi, finom mozdulaton múlik az egész. Nehéz és szép történet. Jót hoz. Hamarosan. Váratlanul. Örömtelin.

 

 

Valaki, akiben határtalan szabadságvágy és nagyon erős “mehetnék” van, mégis visszafogja magát. Arra gondol, talán nem sikerülhet. Hamarosan ráérez: merni a szívre is hallgatni. A mostani helyzet tarthatatlan. A jövőben egyensúlyt, határozottan szép kimenetelt mutat a választott sor.

 

 

Erős vágy a lelkes, szabad szárnyalásra, amit a félelem és az energiahiány visszafog. Blokk van. Át kellene törni. Bizalommal, szeretettel, erős hittel, nagy levegővel és lendületvétellel sikerül.

 

 

Valaki, aki valami szépet, finomat, nemeset szeretne tenni. Igazából nyugodt, higgadt a személyisége, és a tervében olyan nagyon nem is akadályozza semmi. Tiszta a helyzet, érett a személy. Harmonikus a szituáció, természetes a kiegyensúlyozottság és a nyugalom. Tisztában van vele, hogy zöld útja van, szépen beérett az elképzelés. A lelke által választott színkombinációs sor szerint meglesz az öröm.

 

 

Hatalmas szabadságvágy a valakihez tartozás megélésének reményében. Szabadon repülés olyasvalakivel, akinek az ölelésében meleg biztonság vesz körül. Ehhez szeretet kell. Tiszta, igaz, nyílt, őszinte szeretet. Merészen adni, bátran kapni. A múltat elengedni, kialudni hagyni és újra megszületni.

 

 

A vágy kishitű, gátolja a múlt és a múltból származó félénkség, pedig nem kellene visszafognia magát. A csodás energiák, a lendület, az erő és a vitalitás boldoggá fogják tenni. „Fel kell ülni a lóra”, aztán indulás!

 

 

INTUÍCIÓS KÉP – EGY SZÍNKOMBINÁCIÓS SOR ALLEGORIKUS MEGVILÁGÍTÁSA

 

Valaki, aki egy gyorsan haladó hintón tart a Fény Palotája felé. Látni, ahogy az erdőben hajtanak a lovak, látni a hegytetőn a várat, és azt, ahogy egy öreg vízimalom mellett megy el az utas. Az ablakfüggönyön át nézi, ahogy lassan, de folyamatosan fordul a mohás kerék. Érzi, sorsdöntő a fordulat. Az erdőben közben veszély kísért, de a hintó megállás nélkül halad. Az utas határozottan tudja, belső nyugalommal érzi, hamarosan eléri a Szeretet Palotáját és eléri a Célt.

 

EGY VISSZATÉRŐ ÁLOMRA VÁLASZTOTT SZÍNKOMBINÁCIÓ

 

A mostani álmaidban az éjszaka uralja a világosságot, de tiszta mindkettő. Az elmúlás álomban valaminek a lezárását és újnak a kezdetét is jelentheti. /Az álmok jelentése nagyon függ az álmodó élethelyzetétől, lehet átvitt értelmű, ezt az álmodónak kellene érezni./ A színkombináció rámutat: bízni a Jó Istenben, a jó Sorsban. Nincs vész. Tiszták a színképek. A határozott, tiszta lépéseket mindenki maga teheti meg. Te döntesz.

 

„KINEK VAN KEDVE JÁTSZANI VELEM?” – KOVÁCS GÉZA – COLORGENETICS®

AVAGY EGY SZÍNKOMBINÁCIÓ – LÍRA – ÉS AZ INTUÍCIÓM

 

Egy szép idézet – Sárga/Sárga

 

“Egy cseppnyi őszinte szeretet nemesebb tengernyi tudománynál.” Assisi Szent Ferenc

 

Egy finom intuíció

 

Higgadt nyugalom, az átölelő szeretet finoman meleg érzete.

 

 

Egy szép vers – Olajzöld/Olajzöld

 

“Oly boldogok, kik el tudják feledni

az út miértjét és hogyanját –

akik mezítlen lelköket az égben,

virágokban és csillagokban hagyják.” Manuel Machado

 

Intuíciós válaszul a “Vörös/Vörös” regény

 

“A legmélyebb mélység legalsó pontján vehetsz lendületet a legmagasabb Cél felé. A legsötétebb sötétség méhében benne szunnyad az Isteni Fény magja. Mikor a fordulat beáll és az egyik irány felváltja a másikat, a különbség még észrevétlen. De megtörtént, aminek történnie kellett.”

Sz.M. – A Vörös Oroszlán

 

 

„Tisztaság van” – Lila/Mélymagenta

“A jég

meg az ég

szikrázva simul össze,

a szél

se beszél:

por-hóval kergetődzve

játszanak

– mert szabad…

E fényes-boldog pusztaságban

nincs hazug szó: tisztaság van;

senki se kényszerít, senki se tiltja, hogy válassz,

itt te vagy a kérdés és csak te lehetsz a válasz!” Fodor Ákos

 

Az intuícióm – „Amikor a tenyerén felemel az Isten”

 

A lezárt, sötét múltat felülírja az Égi Fény; “Amikor a tenyerén felemelt az Isten”

 

 

ÉS AZ INTUÍCIÓS JÁTÉK UTÁN MEGINT KOMOLYRA FORDÍTVA A SZÓT

 

Az intuícióm: hát, ez egy elég izgalmas sor. Erős a kísértés megindulni ahhoz, akire belül kimondásra került az igen. Már nincs is akadály, ölben van az egész történet, mint amikor egy szép, nagy, kerek labdát tartasz magad előtt. Már csak fel kell dobnod. Ez az a szituáció. Fel fogod dobni, és mint a hólabda, peregni fognak az események, elindul a beérett változás.

 

 

Valaki, aki nagyon határozottan tudja, mit szeretne. Tisztában van vele, hogy meg fogja kapni. A személy nyugodt, magabiztos, stílusa előkelő és elegáns. Vágya elérésében olyan nagyon nem is akadályozza semmi. Semmi jelentős. Sugárzik belőle a vitalitás, az életigenlés, az öröm. Karizmatikus, impulzív, igen erős a kisugárzása és nagyon vonzó. Nüansznyi félelem sincs benne. Behunyja a szemét, mély levegőt vesz, aztán lassan körülnéz, dönt és elveszi, ami már az Övé. 

 

 

ÖRÜLT A LELKEM, MERT KÉRDEZTEK, MERT ADTAM

 

A szép esetek után hadd álljon itt néhány azokból a kedves szavakból, amiket viszonzásul kaptam, és örült a lelkem, mert kérdeztek, mert adtam.

 

„Köszönöm, talált.”

 

„Az elemzés átfordult stílus tanácsadássá. Tényleg, Neked erre kellene használni ezt a tudást. Mármint, el tudnálak képzelni stílus tanácsadóként. A stílust belsőleg értettem.”

Való igaz, a belső tükrözi a külső megjelenést és fordítva is.

 

„Köszönöm. Milyen csodálatosan fogalmaztál! Nagyon szép. Életem több területén is a változás kapujában állok, de ezt nagyon nehéznek és szomorúnak élem meg, mintha megkövültem volna. Magam is meglepődtem a választásomon.”

A szépre és a jóra koncentrálj belőle! Szívbéli, nyugodt örömmel fog feltölteni Téged.

 

„Kicsordult a könny. Szerintem ez olyasmit jelenthet, hogy talált.”

 

„Jó volt, Szilvia!”

 

„Azonnal éreztem, hogy Önhöz fordulok. Egyetlen pillanatra sem volt kétségem. Köszönöm.”

 

És én is köszönöm. Mindenkinek.

 

A színkombinációs sorból való választás szépen rávilágít a lélek vágyára, a nehézségre, a jelen helyzetre és az elakadás oldódósa utáni lehetséges állapotra. „Te vagy a szín, amit választasz, amely tükrözi lelked legmélyebb szükségletét” – hangzik Vicky Wall szép és igaz megfogalmazása. Önmagában a színválasztás inkább segít megmutatni a kérdezőnek, hogy áll az élete az adott területen, és rávilágíthat, ha további mélyfeltárásra van szükség.

Ha úgy érzi, a lelke megnyílna és beszélne, választási lehetősége van. Döntési bizonytalanság esetén a lélek legbelső vágyát szépen tükrözik a színkombinációk. A lélek belül tudja, mit szeretne. A személy pedig saját belátása szerint dönt.

 

Szeretettel:

 

Dr. Maglics Szilvia

 

 

6_Dr Maglics Szilvia_A szinkombinacios valasztasok es az intuiciok szepsege

 

Képi illusztráció 1.: Dr. Maglics Szilvia – Szilvia – Művészet Másként – Intuíciók  Lélek

Festészet – Szüleimnek  Minden Szerettemnek  Pour Mes Muses  Rougeka – olaj, vászon 2014

 

Az oldal részét képezi a honlap „Jogi nyilatkozat” menüpontjában olvasható leírás.